Onder Instellingen -> Sirvoy-account -> Lokalisatie kunt u het volgende wijzigen:

  • Munteenheid
  • Taal
  • Tijdszone
  • Tijd- en datumformaat

Bovendien kunt u beslissen: