Siinä tapauksessa, että majoitustilasi on evakuoitava, voit yksinkertaistaa evakuointimenettelyä hyödyntämällä Yksiköt-sivua.

Valitse välilehti Evakuointilista, jos haluat näyttää vain käytössä olevat huoneet. Tämä suodatettu näkymä näyttää aina vain nykyisen päivämäärän ja kellonajan tilanteen. Tämän avulla henkilökuntasi voi helposti tulostaa reaaliaikaisen listan sisäänkirjautuneista henkilöistä, mikä varmistaa, että kaikki vieraat evakuoidaan turvallisesti ja viivytyksittä.

Tulostaaksesi mahdollisimman tarkan evakuointilistan, ota huomioon seuraavat seikat:

  • Ainoastaan sisäänkirjautuneet varaukset näkyvät evakuointilistassa.
  • Uloskirjatuksi merkittyjä varauksia ei näytetä tässä listassa (vaikka todellinen uloskirjautumispäivä olisi tulevaisuudessa.)
  • Jos samaan yksikköön kirjataan sisään useampi kuin yksi varaus samanaikaisesti, kaikkien kyseisten yksiköiden sisäänkirjautuneiden vieraiden kokonaismäärä näytetään. Tämä voi johtaa epätarkkaan listaan. Tämän välttämiseksi, älä kirjaa samaan yksikköön useampia varauksia samanaikaisesti.

Evakuointihetkellä, tarkka kuva majoituksen sen hetkisestä käyttöasteesta vaikuttaa suuresti tehokkaaseen evakuointimenettelyyn. Evakuointilistan tuloste sisältää aikaleiman joka ilmaisee milloin se on tulostettu, jotta voit varmistaa että sinulla on aina käytettävissäsi uusin tulostettu lista.