Berichtsjablonen kunnen worden gebruikt om automatisch of handmatig met gasten te communiceren. U kunt automatisch relevante gast- en boekingsinformatie in uw berichten opnemen door “tijdelijke aanduidingen” toe te voegen, en zo het verzonden bericht personaliseren.

  1. Ga naar Instellingen -> Communicatie.
  2. Klik op “Nieuwe sjabloon toevoegen” om een e-mail- of sms-sjabloon te maken.
  3. Aan de rechterkant van de pagina ziet u de beschikbare plaatshouder-codes. Gebruik deze om boekingsinformatie dynamisch in het berichtsjabloon in te voegen.

Voorbeeldteksten vindt u in dit artikel.

Opmerking: Voor vooraf opgemaakte tekst die u in de sjabloon plakt, moet u de tekstopmaak wissen met de functie “Opmaak wissen”. Als u dit niet doet, kan dit ertoe leiden dat de e-mail er anders uitziet dan bedoeld. Merk ook op dat je de mogelijkheid hebt om de tekst binnen Sirvoy op te maken.