Under Innstillinger -> Bookingmotorer -> Generelle innstillinger kan du velge standardinnstillinger for utsendelse av e-post og SMS. Her er en kort oppsummering:

Send e-post som standard

  • Alternativet «Send automatiske e-poster» under «Rediger gjestens kontaktopplysninger» i hver enkelt booking vil være aktivert som standard, men dette kan deaktiveres av personalet.
  • Automatiske e-postmaler som er lagt til under Innstillinger -> Kommunikasjon vil bli sendt ut automatisk, så lenge gjestens e-postadresse er inkludert i bookingen.

Merk: For å forsikre deg om at du har gjestenes e-postadresse, gå til Innstillinger -> Bookingmotorer -> Tilpass standardfeltene og sett «E-postadresse» til «Påkrevd for gjester».

Send SMS som standard

  • Valget «Send meg SMS-bekreftelse» vil være aktivert som standard i den offentlige bookingmotoren, men gjestene kan likevel selv deaktivere dette.
  • Alternativet «Send automatiske SMS-meldinger» i hver enkelt booking under «Rediger gjestens kontaktopplysninger» er også på som standard, men kan deaktiveres av personalet.
  • SMS-maler som er konfigurert til å sendes automatisk under Innstillinger -> Kommunikasjon sendes ut som standard dersom gjestens telefonnummer er oppgitt i bookingen.

Merk: For å forsikre deg om at du har gjestenes telefonnummer, gå til Innstillinger -> Bookingmotorer -> Tilpass standardfeltene og sett «Telefonnummer» til «Påkrevd for gjester».

Standard e-postbekreftelser for bookinger fra resepsjonen

Merk: Det sendes alltid ut bookingbekreftelser per e-post for bookinger gjort gjennom den offentlige bookingmotoren så lenge gjestens e-postadresse er oppgitt i bookingen, og denne funksjonen kan ikke deaktiveres.