Onze algemene voorwaarden behandelen de hoofdaspecten van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG of GDPR) in de relatie tussen jou en Sirvoy, bijvoorbeeld Sirvoy’s rol als gegevensverwerker ten behoeve van jou als eigenaar van je Sirvoy-account, de verwerwerkingsverantwoordelijke.
Wanneer je een aanvullende verwerkersovereenkomst wilt ondertekenen om aan te tonen dat je voldoet aan de vereisten van de AVG is dat natuurlijk mogelijk. Neem hiervoor contact op met Sirvoy Support om de verwerkersovereenkomst (DPA) te krijgen. Onderteken deze dan en stuur een scan hiervan naar support@sirvoy.com

Als hoteleigenaar ben jij de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens van je gasten. Dat betekend dat jij het doel en de middelen bepaalt waarvoor en waarmee deze gegevens gebruikt worden. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de relatie met je gast en hoe je toestemming krijgt van je gasten om hun persoonlijke gegevens te verwerken ( zie het hieraan gerelateerde artikel op deze pagina).