Op de Statistieken pagina vind je de omzet voor een bepaalde periode op verschillende manieren gepresenteerd:

  1. “Waarde” is het totaal van alle dagelijkse kamerprijzen voor de geselecteerde data, maar de daadwerkelijke betalingen zijn dan mogelijk nog niet ontvangen.
  2. De kolommen “Facturering ” vertegenwoordigen de verkopen die tijdens de periode zijn geregistreerd, vanuit boekhoudkundig oogpunt.
  3. De kolommen “Betalingen ” vertegenwoordigen de werkelijke betalingen die tijdens de periode zijn geregistreerd.

Stel dat u in februari een nieuwe boeking ontvangt . De totale boeking is $ 100. Je maakt direct een factuur aan in Sirvoy en stuurt deze naar de gast. U ontvangt de betaling via overschrijving in maart en registreert de betaling in Sirvoy. De boekingsdata zijn in augustus.

Als u de statistieken voor februari controleert, is de “Waarde” $ 0, aangezien er in die periode geen kamers bezet waren. “Betalingen” zijn ook $ 0, aangezien er in februari geen betaling is ontvangen.  Maar de waarde voor “Facturen” is $ 100.

Als u de statistieken voor maart controleert, is de “Waarde” nog steeds $ 0. Bij ‘Betalingen’ wordt echter $ 100 weergegeven, aangezien de betaling in deze maand is ontvangen. De waarde voor “Facturen” is $ 0, aangezien er geen facturen zijn gemaakt.

Als u ten slotte de statistieken voor augustus controleert, zal de “Waarde” $ 100 bedragen, aangezien het verblijf tijdens deze maand plaatsvond. Maar de waarde voor “Facturen” en “Betalingen” is nu $ 0.