Ja, op de Statistieken pagina onder “Belangrijke Statistieken” vind je de Gemiddelde omzet per kamer (ADR) en Omzet per beschikbare kamer (RevPAR) metingen.

ADR meet de gemiddelde prijs die betaald is per kamer. Het wordt berekend door de omzet verdiend die behaald is vanuit kamerverhuur te delen door het aantal verkochte kamers. Bijvoorbeeld: Als er 2 kamers zijn verkocht, de eerste voor €100 en de ander voor €200, dan is de ADR €150.

ADR is bruikbaar om te meten hoe je bedrijf financieel presteert en om te kijken hoe je het doet ten opzichte van je concurrentie.

RevPAR meet de gemiddelde omzet die je behaald uit elke kamer, niet slechts uit de kamers die geboekt zijn. Als we het bovengenoemde voorbeeld gebruiken waar 2 kamers waren geboekt, maar waar het hotel zes kamers heeft, dan zou de RevPAR €50 zijn.

RevPAR is een belangrijke meting, omdat het zowel de omzet als de bezetting omvat. Het geeft een beeld van hoe je kamers bezet zijn en hoeveel je kunt vragen voor een kamer.