Kirjanpitoraportista löytyvät luvut ja kokonaissummat voivat poiketa Tilastosivulla näytettävistä saman ajanjakson tiedoista.

Syynä tähän on se, että kirjanpitoraportti näyttää valitulla ajanjaksolla tapahtuneen myynnin, kun taas tilastosivu näyttää samalla ajanjaksolla tapahtuneiden vierailujen arvon.

Esimerkiksi seitsemän yön pituinen majoitus 3.-10. elokuuta voidaan maksaa uloskirjautumispäivänä 10. elokuuta. Varaus ei sisälly elokuun 1.-9. kirjanpitoraporttiin, koska myynti tapahtui 10. elokuuta. Varauksen arvo sisältyisi kuitenkin elokuun 1. – 9. tilastoihin, koska varsinainen majoitus tapahtui kyseisinä päivämäärinä.