Restriktioner for indtjekning, udtjekning og ophold

De fleste reservationskanaler understøtter disse begrænsninger, med nogle få undtagelser:

  • Hostelworld og iCal-kanaler understøtter ikke begrænsninger for ind- og udtjekning. For helt at lukke enheder for disse kanaler, skal du sørge for at vælge “Ophold ikke tilladt (inklusive check-in)”.

Advarsel: Bemærk, at begrænsninger, der er indstillet for en bestemt rumtype, kun gælder for den rumtype og ikke for nogen “alias” – rumtyper, der er forbundet til den. Hvis reservationskanalen også har »derived« priser, der er knyttet til en værelsestype, skal du tjekke med kanalen for at sikre dig, at disse priser deler begrænsninger med den overordnede pris.

Reservérbare dage

I din “Ledige dage”-indstilling, når du vælger betingelsen “Ethvert antal dage inden for det specificerede interval kan reserveres”, vil de fleste reservationskanaler understøtte den specificerede tilladte opholdslængde (med nogle undtagelser, såsom Hostelworld). Betingelserne “Kun hele uger inden for det angivne interval kan reserveres” og “Kun 3-4 nætter eller hele uger inden for det specificerede interval kan reserveres”, understøttes ikke af reservationskanaler.

Hvis den kanal, der er tilsluttet overnatningstyperne, ikke er i stand til at læse denne begrænsning, skal du bede din kontoadministrator om at definere denne indstilling direkte hos reservationskanalen.

Bloker et individuelt værelse

Individuelle værelser som er blokeret vil blive ekskluderet, når Sirvoy beregner antallet af ledige rum – ligesom bookede værelser også vil blive ekskluderet. Dette gælder for alle bookingkanaler.

Begrænsning af hvor lang tid i forvejen eller hvor tæt på indtjekning reservationer kan foretages

Kontrollér denne indstilling på hver kanal (undtagen Airbnb, som administreres i Sirvoy på Indstillinger -> Kanaler -> Airbnb).