Når du har forbundet Sirvoy til Airbnb, vil alle nye reservationer automatisk blive importeret, men reservationer foretaget før forbindelsen blev oprettet skal importeres manuelt. 

Tip: 

 • Afslut importprocessen så hurtigt som muligt for at undgå overbookinger.
 • I denne artikel lærer du, hvordan du selv kan gøre det, men vores supportteam vil med glæde importere dine reservationer for dig.
 • Følg desuden de samme trin i denne artikel for at konvertere (eller matche) Airbnb-reservationer fra den gamle forbindelsestype (iCal) til den nye type (REST API).

Før du starter:

Import af Airbnb-reservationer

Under Tilslutning til Airbnb, skal du klikke på “Importer reservationer”.

Hver reservation, der skal importeres, falder ind under tre forskellige kategorier afhængigt af det følgende: 

 • Hvis de oplysninger, der skal importeres svarer til reservationer, der allerede findes i Sirvoy, kan det tyde på, at der er tale om en dobbeltbooking, og at de to reservationer bør slås sammen.
 • Enhedens (værelsets) tilgængelighed på de datoer, der skal importeres.

Ingen tilsvarende reservationer men med tilgængelighed

Der findes ingen dubletter (kopier) af denne reservation i Sirvoy, og der er tilgængelighed på reservationens datoer. Disse vises med grønt.

Sådan håndteres det: 

 • Klik på “Import” for at overføre den til Sirvoy som en ny reservation.

Mulige tilsvarende reservationer

Der findes en mulig dublet af denne reservation i Sirvoy. Disse vises med orange.

Sådan håndteres det: 

 • Hvis de to bookinger har et identisk Airbnb-booking-ID, er de dubletter af den samme reservation. Klik på “Match” for at konvertere dem.
 • Hvis de to reservationer ikke har samme Airbnb booking-ID, men du ved hjælp af andre oplysninger kan bekræfte, at de er dubletter, skal du klikke på “Match” for at konvertere dem.
 • Hvis du kan bekræfte, at de to reservationer er forskellige fra hinanden, skal du klikke på knappen “Import” for at overføre Airbnb-reservationen til Sirvoy som en ny, separat reservation.

Ingen tilsvarende reservationer og ingen tilgængelighed

Der findes ingen dubletter af denne reservation i Sirvoy, og der er ingen tilgængelighed for den givne overnatningstype og dato. Disse vises med rødt.

Sådan håndteres det: 

 • Klik på “Importer som overbooking” for at overføre den til Sirvoy som en ny reservation.
 • Som med alle overbookinger er du nødt til at løse problemet ved at tildele en ledig enhed – enten før eller efter du har importeret den.