Airbnb understøtter ikke “Flexible Pricing”-modellen tilgængelig i Sirvoy, som giver dig mulighed for at øge prisen på enheder afhængigt af antallet af gæster. Der er dog en måde at bruge Airbnbs “Extra Guests” funktion til at give fleksible priser på en anden måde. 

Denne løsning gør det muligt for Airbnb at øge annonceprisen med et bestemt beløb pr. gæst. 

Bemærk: Denne artikel indeholder oplysninger om tredjepartssystemer, som kan ændre sig.

Bemærk: Både Sirvoy og Airbnb har en indstilling kaldet “Number of Guests.” Selvom navnene er identiske, er funktionerne forskellige. Vær opmærksom på, hvad for indstillinger der omtales i hvert trin af instruktionerne.

Opsætning af den fleksible Airbnb prisløsning

For at bruge denne løsning skal du konfigurere et “Extra guest fee” for Airbnb listing.

Bemærk: Muligheden “Extra guest fee” i en Airbnb listing kan kun justeres, hvis den listing ikke er knyttet til Sirvoy. Hvis det er nødvendigt, skal du midlertidigt fjerne kortlægningen af ​​ejendommen, før du følger denne vejledning, og derefter genskabe listing efter “Opret et Airbnb ‘Extra guest fee’ i trin 5.

Sådan fjerner du kortlægningen af ​​en Airbnb listing:

 1. I Sirvoy skal du gå til Indstillinger -> Kanaler
 2. Find Airbnb, og klik på “Rediger”
 3. Find den overnatningstype/listing, du ønsker at fjerne, og indstil dens rullemenu til “Vælg her”
 4. Klik på “Gem”

Opret et Airbnb ”Extra guest fee”

 1. I Airbnb skal du gå til Menu -> Listings og klikke på den listing, du vil redigere.
 2. Klik på “Pricing and Availability”, og rul til overskriften “Additional Charges”.
 3. Klik på “Edit” for “Extra Guest Fee”.
 4. I feltet “Charge this amount per extra guest, per night” skal du indtaste det ekstra gebyr, du vil opkræve.
 5. Indstil tallet “For each guest after” til at være identisk med den matchende Sirvoy overnatningtypes “Antal gæster” indstilling.

Samling af Sirvoy og Airbnb-gæsteindstillinger 

For at gøre brug af denne løsning skal indstillingen “Max Antal gæster” i Sirvoy og indstillingen “Number of Guests” i Airbnb være identiske. 

I Sirvoy:

 1. Gå til Indstillinger -> Overnatning
 2. Find den overnatningstype, der er forbundet med din Airbnb listing, og klik på “Rediger”.
 3. Indstil “Max Antal gæster” under “Priser” til det ønskede antal.

I Airbnb:

 1. Gå til Menu -> Listings og klik på den listing, du vil redigere.
 2. I “Listing Details” scrol til “Listing Basics” overskriften.
 3. Indstil “Number of Guests” til at matche det “Max Antal gæster”, du valgte i Sirvoy under trin 8.

Bemærk: Hvis “Max Antal gæster” i Sirvoy og “Number of Guests” i Airbnb ikke stemmer overens, viser Airbnb ikke muligheden for, at gæster kan booke med højere belægning end det beløb, der er angivet i Airbnb.