Prosenttilisät tai verot voidaan asettaa sekä Sirvoyssa että jakelukanavalla. On tärkeää säätää asetukset oikein, jotta hinnat ja summat näkyvät oikein Sirvoyssa.

Jos olet asettanut lisämaksuja Sirvoyssa (katso tähän liittyvä artikkeli) ja haluat käyttää niitä kanavayhteyksissäsi, sinun tulee määrittää tämä kunkin jakelukanavan sivulla Sirvoyssa. Asetuksia tulee säätää vastaamaan niitä asetuksia jotka olet asettanut jakelukanavalla ja sen mukaan, kuinka haluat näyttää lisämaksut Sirvoyn varauksissa:

 • Valitse Sisällytä lisämaksut päivitettäessä hintoja -asetus olemaan ON, jos:
  Olet valinnut kanavalla asetuksen, jonka mukaan Sirvoysta kanavalle lähetetyt hinnat sisältävät lisämaksuja. Prosentuaaliset lisämaksut lisätään Sirvoyn huonetyyppiasetuksissa asetetun hinnan päälle.
 • Valitse Sisällytä lisämaksut päivitettäessä hintoja -asetus olemaan OFF, jos:
  Olet valinnut kanavalla asetuksen, jonka mukaan Sirvoysta kanavalle lähetetyt hinnat eivät sisällä lisämaksuja. Jakelukanavalla asetetut lisämaksut lisätään Sirvoysta lähetettyjen hintojen päälle.
 • Valitse Lisää lisämaksuja varauksia haettaessa -asetus olemaan ON, jos:
  Haluat, että lisämaksut lisätään ja eritellään Sirvoyn varauksissa.
 • Valitse Lisää lisämaksut varauksia haettaessa -asetus olemaan OFF, jos:
  Et halua, että lisämaksuja lisätään Sirvoyn varauksiin. Huomaa, että tämä saattaa johtaa siihen, että varauksen arvo Sirvoyssa eroaa jakelukanavalla näkyvästä varausarvosta.

Huomaa: Toistaiseksi tuetaan vain prosentuaalisia lisämaksuja tai veroja. Jakelukanavalla määritettyä kiinteää lisämaksua ei lisätä varaukseen Sirvoyssa, ellei sitä ole asetettu lisävalintana. (Expedian osalta sama pätee myös prosentuaalisiin lisämaksuihin.) Jos haluat edelleen työskennellä lisämaksujen kanssa, “Lisää lisämaksut varauksia haettaessa” tulee asettaa asentoon OFF, jotta varauksen summa Sirvoyssa olisi oikea. Siinä tapauksessa yökohtaisen hinnan ei kuitenkaan odoteta heijastuvan oikein. Poikkeuksena tähän on, jos työskentelet lisämaksujen kanssa ja käytät Expedia Collect Net -maksumallia. Tässä tapauksessa “Lisää lisämaksuja varauksia haettaessa” voidaan asettaa asentoon ON ilman, että varauksen kokonaissumma näytetään väärin. Yökohtaisen hinnan ei silti odoteta heijastuvan oikein.