Når du konfigurerer e-poster ønsker du kanskje å bruke forhåndsutfylt data når du sender gjestene til Sjekk booking-siden. (Les mer om Sjekk booking-funksjonen og hva den kan brukes til her). Dersom du gjør det, får gjestene automatisk en oversikt over bookingen sin, uten at de trenger å fylle ut feltene for booking-ID og etternavn manuelt. Du kan gjøre dette uavhengig av om du har skjemaet installert på nettsiden din eller ikke.

Dersom skjemaet er installert på nettsiden din

Vennligst vær oppmerksom på at denne funksjonen krever noe grunnleggende kunnskap om webutvikling.

For å opprette en deep link til Sjekk booking-siden med forhåndsutfylte gjesteopplysninger, må du legge til en hyperkobling til URL av nettsiden hvor Sjekk booking-funksjonen er installert. Bruk plassholderkoder for booking ID (%bookingnumber%) og etternavn (%lastname%) når du bygger URL-en.

Dersom skjemaet er ikke installert på nettsiden din

I dette tilfellet bruker du bare %review-url% i din mal for e-post. Dette vil opprette en lenke til Sjekk booking-siden uansett om du bruker Sirvoy Nettsidebygger eller en frittstående side, avhengig av om du har aktivert Sirvoy Nettsidebygger eller ikke. Du trenger ikke å ha Sjekk booking-funksjonen installert på nettsiden din for å bruke lenken til Sjekk booking-funksjonen på de tidligere nevnte Sirvoy-hostet nettsidene.

Opprett en manuell lenke

Om du ønsker å opprette en manuell lenke til Sjekk booking-siden med forhåndsutfylt gjesteinformasjon, kan du enkelt generere en URL i Sirvoy, ved å følge denne veiledningen:

  1. Gå til Innstillinger -> Gjesteportal -> La gjestene sjekke sine bookinger og klikk på «Hvordan installere».
  2. Klikk på «Avansert».
  3. Legg til Sirvoy booking ID og etternavn som du finner i selve bookingen. (Du kan også velge språk. Dersom språk er valgt, vil dette automatisk overstyre språkgjenkjenning og alle språk som er spesifisert i JavaScript-koden.)
  4. I feltet «Adresse med bookingmotoren installert – for å generere en tilpasset URL» skriver du inn URL-adressen til siden der Sjekk booking-siden er installert.
  5. Et “Tilpasset URL”-felt vil nå vises, og URL-adressen som vises der, endres automatisk i henhold til informasjonen i feltene Booking nr. og Etternavn. Dette vil da være klart til bruk.