Enligt den internationella standarden ISO 8601 är måndagen den första dagen i veckan. Även om detta är den internationella standarden anser flera länder, inklusive USA, Kanada, Japan och Brasilien, söndag som veckans början. Standardinställningen i Sirvoy följer vad som anses vara den första dagen i veckan i det land där din verksamhet (Sirvoy-kontot) finns.

Du kan manuellt ändra den första veckodagen för kalendern under Inställningar -> Sirvoy-konto -> Tid & plats och ställa “Vecka börjar med söndag” till “ON”.