Sirvoy opkræver ikke moms på dine betalinger medmindre din forretning har sæde i Irland, hvor Sirvoy selv holder til. Dette er i overensstemmelse med gældende regler for levering af varer og ydelser inden- og udenfor EU.

Hvis jeres virksomhed er baseret indenfor EU, bedes I selv registrere moms ved indkøbet samt rapportere dette til SKAT (omvendt skatteskyldighed).