Als u een myallocator-account heeft, kunt u deze verbinden met Sirvoy. Sirvoy kan uw beschikbaarheid automatisch up-to-date houden en uw boekingen ophalen vanuit myallocator.

Opmerking: Als je bestaande toekomstige boekingen hebt op myallocator dan zullen ze niet automatisch opgehaald en geregistreerd worden in Sirvoy. Zie punt 7 hieronder.

  1. Vertel uw accountmanager bij SiteMinder dat u verbinding wilt maken via Sirvoy.
  2. Zodra het verbindingsverzoek is goedgekeurd, gaat u naar Instellingen -> Channels -> SiteMinder en klikt u op “Verbinden”.
  3. Voer uw SiteMinder-hotel-ID in en geef aan welke regio u gebruikt (EMEA of APAC).
  4. Activeer de kamertypes die u naar SiteMinder wilt sturen door de status te veranderen naar “AAN”. Noteer de ID van het kamertype (tussen haakjes achter de naam van het kamertype) voor elk kamertype dat u activeert, bijvoorbeeld “4680104”.
  5. Voor elk toegewezen kamertype zal SiteMinder u vragen om drie velden in te vullen (kamercode, tariefcode en voorraadcode). De “Tariefcode” moet altijd leeg worden gelaten. Gebruik het kamertype-ID, dat u in de vorige stap hebt genoteerd, om zowel “Kamercode” als “Inventariscode” in te vullen. Log in op SiteMinder om die codes online in te voeren, of u kunt de spreadsheet die SiteMinder verstrekt, invullen en retourneren.
  6. Zodra de mapping is voltooid, stelt u ons ondersteuningsteam op de hoogte en zij zullen de verbinding activeren.
  7. Boekingen die gemaakt zijn op myallocator voor dat je verbinding hebt gemaakt met Sirvoy worden niet automatisch opgehaald en geregistreerd in Sirvoy. Ze moeten handmatig in Sirvoy worden geïmporteerd, bij voorkeur voor dat je de verbinding maakt. Als u een groot aantal van dergelijke boekingen heeft, helpen wij u graag met het importeren. Zie dit artikel voor instructies.

Opmerking: Elk tarief in SiteMinder (bijvoorbeeld voor eenmalig gebruik, niet-restitueerbaar, enz.) Moet worden toegewezen aan een uniek kamertype-ID in Sirvoy. Mogelijk moet u duplicaat kamertypes maken in Sirvoy om alle tarieven in SiteMinder in kaart te brengen.

Opmerking: Zodra de verbinding is voltooid, zal u niet langer in staat zijn om verandering in prijzen, beschikbaarheid, beperkingen (zie enkele uitzonderingen hier), etc. via uw SiteMinder login te maken. Alle updates moeten worden gedaan vanuit Sirvoy. Zodra een wijziging is aangebracht in Sirvoy, wordt deze binnen een paar minuten weergegeven op het SiteMinder. We raden u echter nog steeds aan om af en toe via uw SiteMinder login te controleren of beschikbaarheid, tarieven en boekingen correct zijn bijgewerkt en gesynchroniseerd.

Opmerking: Hoewel de beschikbaarheid vrijwel onmiddellijk wordt gesynchroniseerd tussen Sirvoy en de kanalen, is er altijd een klein risico op dubbele boekingen wanneer dezelfde fysieke kamer tegelijkertijd beschikbaar wordt gesteld op meerdere boekingskanalen. De laatste kamer kan bijvoorbeeld in hetzelfde moment zowel via uw website als via een ander boekingskanaal worden geboekt. Dit gebeurt zeer zelden, zelfs bij drukke hotels. Maar als dit toch gebeurt, verwacht het boekingskanaal dat u hen onmiddellijk op de hoogte stelt, zodat, afhankelijk van uw overeenkomst, de partnerservice van het kanaal zo snel mogelijk kan helpen bij het vinden van een oplossing.

Opmerking: In zeldzame gevallen kunnen boekingen van kanalen worden verdeeld over verschillende kamers.