Open de onderstaande PDF voor een functieoverzicht van elke boekingskanaalverbinding.

Voor meer details:

  • Lees de uitgebreide artikelen van Sirvoy voor elk kanaal.
  • Vraag ernaar bij uw accountmanager van het betreffende kanaal. 

Opmerking: Dit overzicht is niet allesomvattend.

Snel kanaaloverzicht