Stel het bijhouden van boekingen voor gebeurtenissen in met Google Analytics door deze stappen te volgen.

Opmerking: Dit artikel bevat informatie over systemen van derden, welke kunnen veranderen.

Voordat je begint:

Tracking instellen in de boekingsmodule

 1. Ga in Sirvoy naar Instellingen -> Booking engines.
 2. Klik op de drie stippen naast de gewenste booking engine.
 3. Klik in de vervolgkeuzelijst op ‘Bewerken’.
 4. Voer de Google Analytics-trackingcode in bij ‘Google Analytics-ID’ en klik op ‘Opslaan’.

U kunt nu het gedrag van gasten volgen met Google Analytics.

 • Google Analytics Universal. Ga naar Rapporten -> Gedrag -> Gebeurtenissen -> Overzicht. Klik op Event action.
  69871675-b8f91900-12b3-11ea-9ddd-78a3616b6cbe.png (1908×1006)
 • Google Analytics 4. Ga naar Engagement -> Events

Gebeurtenissen die plaatsvinden in de boeking engine-flow:

 • page_code_required – Vindt plaats wanneer het formulier voor het invoeren van een couponcode wordt weergegeven (als dat vereist is voor uw boekingssysteem).
 • page_search – Vindt plaats wanneer het zoekformulier wordt weergegeven.
 • page_results – Vindt plaats wanneer de pagina met zoekresultaten wordt weergegeven.
 • page_details – vindt plaats bij het weergeven van het invoerformulier voor gastdetails. 
 • page_pending – vindt plaats vóór de bevestigings-stap, na terugkeer van een betalingsprovider of als u geen betalingsprovider gebruikt na de gebeurtenis page_details.
 • page_confirmation – vindt plaats tijdens de bevestigingsstap, na terugkeer van een betalingsprovider of als u geen betalingsprovider gebruikt na de gebeurtenis page_details.
 • booking_completed – vindt plaats wanneer de boeking definitief is en wordt voltooid op de bevestigingspagina. 

Opmerking: Wanneer een aangepaste afbeeldingsgalerij wordt gebruikt op de pagina met zoekresultaten, worden de gebeurtenissen “gallery_init” en “gallery_open” ook geactiveerd.

Tracking instellen in het Overzicht Boeking formulier

Gebeurtenissen op het Overzicht boeking formulier worden verzonden naar de Google Analytics-trackingcode die is ingesteld voor de standaardboekingsengine in Sirvoy.

Gebeurtenissen die zijn geactiveerd in de flow van het Overzicht Boeking formulier:

 • page_review_search – vindt plaats wanneer het overzicht boeking zoekformulier wordt weergegeven.
 • page_review_booking – vindt plaats wanneer de overzicht boeking-pagina wordt weergegeven.
 • page_review_pending – vindt plaats nadat een optionele betaling is gedaan via het overzicht formulier. Na deze gebeurtenis toont de pagina het Overzicht Boekingformulier opnieuw en wordt de gebeurtenis “page_review_booking” opnieuw geactiveerd.

Voordat je begint:

 • Voor alle gebeurtenissen in de Sirvoy boekingsmodule wordt de categorie “sirvoy_widget_booking” gebruikt.
 • De gebeurtenis tracking van het boekingssysteem houdt alleen bij welke pagina is geladen. U als gebruiker moet interpreteren wat er op de pagina is gebeurd, afhankelijk van uw betalings- of vooruitbetalingsinstellingen en uw keuze van betalingsprovider. 
 • Gebruik de gebeurtenis ‘booking_completed’ om conversies bij te houden. Het wordt gegarandeerd slechts één keer per boekingsstroom geactiveerd.