Ja, Sirvoy bruker SSL (Secure Sockets Layer) for å sikre at all kommunikasjon, inkludert bookingprosessen og baksideoperasjoner, er sikret.

Merk: Hvis du integrerer bookingsystemet på nettsiden din og samtidig bryker en betalingsløsning, sikre at nettsiden din også bruker SSL (URL-en vises «https://» i stedet for «HTTP://», eller den vises med en grønn hengelås). Hvis det ikke er slik kan kunden få inntrykk av at betalingsinformasjonen sendes gjennom en usikker kobling, til tross for at kommunikasjonen med Sirvoy alltid er sikret.