Fyra nya säkerhetsfunktioner som håller ditt Sirvoy-konto säkert

July 17, 2023, 10:27 PM EDT

Under 2021 drabbades varje timme 97 personer av dataintrång världen över.1 Cyberbrottslighet är ett stort problem för alla företag, men hotell- och restaurangbranschen är ett särskilt frestande mål. Mellan 2021 och 2022 kostade varje dataintrång inom hotell- och restaurangbranschen i genomsnitt 2,94 miljoner dollar.2

Men Sirvoy-användare kan känna sig trygga; vårt säkerhetsteam sätter din cybersäkerhet som sin högsta prioritet. Här är några av de senaste Sirvoy-funktionerna som håller ditt företag och dina gäster säkra.

Inloggningsverifiering

För att logga in på ett Sirvoy-konto krävs nu en verifieringskod som skickas via SMS eller till kontots e-postadress. Användare kan då avgöra om enheten som vill logga in är tillförlitlig. Betrodda enheter kräver verifiering endast en gång i månaden, istället för vid varje inloggning.

Den här funktionen gör det mycket svårt för obehöriga att logga in. Även om brottslingar olovligen kommer över inloggningsuppgifterna till ditt konto kan de inte logga in om de inte samtidigt har tillgång till ditt telefonnummer eller e-postkonto. Om ett sådant inloggningsförsök görs kommer vårt system att skicka en varning till din e-postadress.

Verifiering av avslöjade lösenord

Alla lösenord till användarkonton dubbelkollas nu mot offentliga listor över lösenord som man vet har avslöjats i samband med dataintrång. Om en matchning hittas kommer vårt system automatiskt att utlösa en återställning av lösenordet. 

Detta förhindrar att Sirvoy-konton använder lösenord som cyberbrottslingar har tillgång till, vilket ger ett extra lager av säkerhet. 

Verifiering av lösenord

Innan du gör ändringar i känsliga inställningar, t.ex. redigerar din användarprofil eller andra användarkonton, måste den aktuella användarens lösenord verifieras för att bekräfta dennes identitet. 

Vi rekommenderar alltid att man loggar ut från oövervakade enheter, men detta nya skyddslager hindrar att någon obehörig redigerar eller tar bort användarkonton, även om de fysiskt får tillgång till din redan inloggade enhet.

Begränsning av DDoS-attacker

En DDoS-attack (Distributed Denial-of-Service) innebär att kriminella översvämmar en webbplats med skadlig trafik så att legitim trafik saktas ner eller stoppas. För att motverka DDoS-attacker har vi implementerat flera automatiska funktioner som stänger av skadlig trafik så snart den upptäcks. 

Dessa funktioner säkerställer att driften i Sirvoy är tillförlitlig. Om en DDoS-attack upptäcks kommer den att rapporteras på Sirvoys statussida

Så skyddar du ditt konto mot bedrägerier

Förutom den skyddande mur som Sirvoy tillhandahåller finns det också åtgärder som du och din verksamhet kan vidta för att stärka cybersäkerheten. 

Skydda dig själv och ditt företag mot cyberbrottslighet:

 • Öppna inte meddelanden som påstår sig komma från Sirvoy med en domän som inte är sirvoy.com.
 • Använd ett starkt och unikt lösenord för ditt Sirvoy-konto.
 • Håll ditt e-postkonto säkert (det skulle kunna användas för att återställa ditt Sirvoy-lösenord).
  • Använd ett starkt och unikt lösenord. 
  • Använd 2-faktorsautentisering.
  • Installera inte appar eller program från okända källor.
 • Se till att de senaste uppdateringarna är installerade på datorns operativsystem (Windows / Mac OS / ChromeOS / Linux), mobila enheter (surfplattor/smartphones), routrar och andra enheter.
 • Ta bort oanvända plugins för att undvika säkerhetsproblem.

Om du någon gång misstänker att ditt konto har äventyrats, kontakta vårt supportteam. Vi agerar omedelbart för att säkra ditt konto och förhindra skador på ditt företag.

Referenser:

 1. AAG (The Latest 2023 Cyber Crime Statistics, 2023)
 2. IBM (Cost of Data Breach Report, 2022)