Tilbyd en ny smidig betalingsoplevelse med Sirvoy og Stripe

June 27, 2023, 02:11 PM EDT

Selv med den massive vækst i e-handel sker mere end 90% af alle køb stadig fysisk på stedet. Derfor har mange virksomheder på det seneste udvidet deres løsninger med henblik på at optimere fysiske betalinger. Men selvom det at acceptere fysiske betalinger åbner op for enorme muligheder, så kommer det også med en række udfordringer, blandt andet behovet for at integrere online og offline betalingssystemer.

For at hjælpe dig med at imødegå disse udfordringer har vi indgået et samarbejde med Stripe for at tilbyde fysiske betalinger via Stripe Terminal. Stripe Terminal giver dig mulighed for at håndtere fysiske betalinger med præcertificerede kortlæsere, der er klar til brug, så du kan begynde at modtage betalinger med det samme.

Stripe Terminal er fuldt integreret med Sirvoy-systemet, så du nemt kan afstemme dine online- og offline-transaktioner. Du slipper altså for at skulle afstemme dem manuelt. Et samlet overblik over alle dine salg gør det nemt at spore, hvad der sælger, og hvad der ikke gør.

Du kan lære mere om hvor nemt det er at bruge Sirvoy sammen med Stripe for at tilbyde bekvemme, fuldt integrerede fysiske betalinger, ved at læse vores Stripe Terminal-supportartikel eller kontakte vores supportteam.