Nytt i augusti 2021

August 09, 2021, 06:44 PM EDT

Den senaste tiden har det skett flera förbättringar som förenklar ditt dagliga arbete med Sirvoy-systemet.

Kontroll av telefonnummer

Vi har tidigare accepterat telefonnummer som lagts till i bokningar även om de i vissa fall varit ogiltiga. Till exempel har telefonnummer som kommit genom bokningskanaler tidigare kontrollerats mindre noggrant än telefonnummer som kommit genom bokningsformuläret. Vi har nu standardiserat detta så att telefonnummer kontrolleras lika noggrant från alla källor. Vi förstår att det är viktigt för dig att alltid ha ett korrekt nummer för att kunna nå dina gäster om du behöver det. Dessutom har alla tidigare bokningar kontrollerats och i de fall där numret varit ogiltigt har det istället flyttats till kommentar-sektionen. Detsamma gäller kanaler som skickar oss bokningar där telefonnumret har ett ogiltigt format.

Du kommer att se ett felmeddelande som lyder så här; “Telefonnumret … accepterades inte för att skicka SMS. Dubbelkolla formatet (t.ex. landskods-prefix) och skriv in det manuellt i fältet “Telefon””. Om du upptäcker att detta händer vid bokningar från dina bokningskanaler, meddela då oss så kontaktar vi bokningskanalen och försöker tillsammans med dem förbättra detta.

Bokningslista / Bokningsvy / Sök bokning

  • Tillsammans med den förbättrade kontrollen av telefonnummer har vi också gjort det lättare att söka efter telefonnummer, i både regionalt och internationellt format, i “Sök bokning”-sektionen.
  • Vi har lagt till möjligheten att söka efter bokningar där ett specifikt extra tillval har bokats, vilket gör sökfunktionen ännu mer kraftfull.
  • Det är nu möjligt att använda “Betald”-filtret i bokningslistan och i en sökning, och dessutom alternativ som “Delvis betald” och “Överbetalad”.
  • Filtret “Fakturerad” i bokningslistan och i en sökning har omarbetats och kan nu användas vid en sökning. Tidigare var det bara möjligt att dölja fakturerade bokningar i listan, nu har samma fyra statusar som används för “Betald” lagts till (Ej fakturerad, Delvis fakturerad, Fakturerad, Överfakturerad).

Vi hoppas att dessa förändringar kommer att göra det lättare för dig att hitta de bokningar du söker efter. Utöver ovanstående har vi också förbättrat prestandan, så att systemet nu är ännu snabbare och säkrare!

Uppdatering av WordPress-plugin

WordPress 5.8 släpptes i juli och vi har släppt en ny version av bokningsformuläret som har testats med den nya WordPress-versionen. Om du använder WordPress, kolla in vårt plugin här: https://wordpress.org/plugins/sirvoy-booking-engine/.

Stöd för bokningsformulär och fakturor på Lettiska

Lettiska är det 28:e språket vi har stöd för, både för bokningsformuläret och vår faktureringsfunktion. Om du önskar bokningsformuläret på ett språk som fortfarande saknas, kontakta oss gärna.

Utöver detta har många andra förbättringar skett bakom kulisserna för att göra systemet ännu mer robust.

Tack för att du använder Sirvoy!