Hvorfor er det kompetansemangel i hotell- og reiselivsbransjen?

July 17, 2021, 12:31 PM EDT

Over hele verden åpner hotell- og reiselivbransjen seg sakte, men sikkert. Lettede restriksjoner og internasjonal vaksinering har fått reisende til å tenke på ferie igjen, enten det er hjemme eller i utlandet. Dette har betydd at bedrifter er i full gang med å rekruttere nytt personale, som de måtte gi slipp på under pandemien. Bare i USA økte antall ansatte i bransjen med 292 000 i mai måned alene, ifølge USAs Bureau of Labor Statistics.

Men, med flere og flere bedrifter som åpner, blir det klart at en ny krise står for døren, og det ser ut til at hotell- og reiselivsbransjen kjenner det mer enn de fleste. Stor mangel på arbeidskraft, ferdigheter og kompetanse gjør at hotellleiere sliter med å rekruttere. I stedet for å bare være et lokalt problem, rapporteres det om mangel på arbeidskraft verden over.

Hvorfor skjer det?

Det har blitt omtalt som den perfekte stormen. I en bransje som ofte forbindes med lav lønn og lange dager, gav pandemien muligheten for mange i bransjen til å finne noe annet eller å dra nytte av støtte fra staten. Mange arbeidsinnvandrere ble også sendt tilbake til hjemlandet sitt, noe som forverrer problemet. Personale har måttet jobbe lange dager for å veie opp for mangelen, noe som fører til lav arbeidsglede og enda flere som forlater jobben. Arbeidere rapporterer at lange dager kombinert med det å måtte bruke masker og å passe på sosial distansering tar på.

Et annet problem ser ut til å være økningen av folk som får jobbe hjemmefra, noe som har skutt i været under pandemien, er noe som frister unge voksne som ønsker mer fleksibel arbeidstid. Dette er den samme generasjonen som vanligvis har vært frontlinjen og ansiktet utad for hotellbransjen. Det er lett å se hvordan alle disse faktorene sammen, har en stor effekt på industrien.

Det har blitt omtalt som den perfekte stormen.

I hotellbransjen som har slitt med økonomien, er det mange som ser til staten for nye insentiver som tilleggsfinansiering og bedre opplæring for å tiltrekke seg nye arbeidere. I mange tilfeller har hoteller blitt tvunget til å heve lønningene og tilby bonuser for påmeldinger og henvisninger.

Hva kan jeg gjøre for å tiltrekke meg riktig personale?

Hvis du opplever noen av problemene ovenfor, er det ting du kan gjøre for å tiltrekke deg nye talenter.

  • Tilby opplæring og utvikling på jobben og på nett som kan la personalet utvide sin kompetanse. I disse vanskelige tider har ansatte en usikker fremtid, så det er viktig at de vet at du er villig til å investere i dem.
  • Spør om eller gi insentiver for henvisninger fra dine ansatte. Ofte kan det å ha en venn eller mentor i bedriften bety at de blir lenger og presterer bedre.
  • I mange land har dyktig og opplært hotellpersonale blitt lagt til listen for ferdigheter som trengs. Det er verdt å sjekke med offentlige etater for å se om du har mulighet til å tiltrekke nye ansatte fra utlandet.
  • Henvend deg til opplæringssentre og skoler i området ditt med beskrivelse av ledige stillinger, deres fordeler og hvordan nyutdannede kan dra nytte av og forbedre sine ferdigheter i din bedrift.