Uusi kesäkuussa 2021

June 10, 2021, 06:48 PM EDT

Äskettäin varausnäkymään tehtiin kaksi merkittävää parannusta koskien maksujen käsittelyä.

  1. Käteislaskut: Käteislaskun luomista varten on nyt oma, tavallisista laskuista erillään oleva painike, mikä helpottaa käteislaskujen käsittelyä.
  2. Maksut-osio. Tämä osio on nyt jaettu tositteisiin ja varaukseen kirjattuihin maksuihin (aiemmin “Kirjaa maksu”).

Kohdassa Tositteet voit luoda

  • Laskuja, jotka vieras voi maksaa sen luomisen jälkeen.
  • Käteislaskuja, jotka luodaan, sen jälkeen kun vieras on jo maksanut.

Molemmat ovat virallisia asiakirjoja, jotka luodaan vero- ja kirjanpitotarkoituksia varten. Sinun on luotava lasku tai käteislasku, jos haluat sisällyttää maksun kirjanpitoraporttiin.

Varaukseen kirjatut maksut ovat erilaisia. Tällaiset kirjaukset eivät muodosta fiskaalista tositetta. Sen sijaan ne auttavat sinua seuraamaan maksamatta olevaa summaa varauksessa, kun tositteita ei ole luotu. Yksinkertaisesti sanottuna ne vastaavat muistilappua.
Jos olet aktivoinut maksuratkaisun Sirvoyssa, maksut kirjataan automaattisesti varaukseen aina, kun ne vastaanotetaan kyseisellä maksutavalla. Kaikista muilla tavoin vastaanotetuista maksuista voit tehdä varaukseen manuaalisen kirjauksen.
Voit maksun kirjattuasi linkittää sen laskuun tai käteislaskuun. Tai, voit kirjata maksun suoraan laskuun tai käteislaskuun.