[Verkkoseminaarin yhteenveto] Viisi keskeistä seikkaa, jotka auttavat sinua muodostamaan yhteyden hotellisi vieraisiin uudelleen

April 30, 2021, 07:31 PM EDT

Viime kuussa Sirvoy kutsuttiin yhtenä monista alan asiantuntijoista liittymään Siteminderin paneelin jäseneksi heidän verkkoseminaarissaan “Reconnect – Innovations and trends to reunite with your hote guests”. Vaikka emme vuoden 2021 aikana vielä nähneet maailman tilan täydellistä palaamista normaaliin, se että näemme pandemiaolosuhteiden parantuvan kaikkialla maailmassa, on antanut meille toivoa. Ystävät ja perheenjäsenet tapaavat jälleen, yritykset toivottavat palaavia asiakkaitaan tervetulleiksi ja hotellit muodostavat jälleen yhteyden vieraisiinsa.

Yhteyden muodostaminen uudelleen on elintärkeää sekä vierassuhteen palauttamiseksi että matkailu- ja hotellialalla tapahtuviin keskusteluihin palaamiseksi. Nyt kun majoitusyrityksesi pääsee taas kunnolla jaloilleen, on aika tehdä tilannekatsaus, suunnitella tehokkaasti ja menetä eteenpäin. Tämä voi tarkoittaa painopisteen siirtämistä markkinoinnin suhteen, sopeutumista muuttuviin vieraiden vaatimuksiin ja uusien ratkaisujen etsimistä.

Nyt – – on aika tehdä tilannekatsaus, suunnitella tehokkaasti ja edetä eteenpäin

Verkkoseminaarissa keskusteltiin:

  • Uusimista oivalluksista online-matkatoimistojen sekä Yhdysvaltain ja Kanadan suosituimpien jakelukanavien puolella
  • Teknisistä innovaatioista, joihin kannattaa kiinnittää huomiota
  • API:n nykyisestä tilasta majoitusalalla
  • Metahausta ja sen vahvasta roolista hotellien toiminnassa
  • Yleisesti yhdistettävyydestä ja siihen liittyvistä neuvoista

Niille teistä, joilla ei ollut mahdollista olla mukana, seuraa tässä tämän tapahtuman tärkeimmät kohokohdat, joiden uskomme olevan mielestäsi mielenkiintoisia:

Oivalluksia markkinoista:

Saapumispäivämäärän mukaan tarkasteltaessa vierasdata antaa todella vahvan indikaattorin viime hetken varaajista. Suurin osa liiketoiminnasta alalla tapahtuu 0-30 päivän ikkunassa ja tämä tulee jatkumaan lähitulevaisuudessa. Vieraat eivät vielä oikein uskalla varata majoitustaan etukäteen, johtuen tulevaisuuden epävarmuudesta ja siitä miten he ovat nähneet asioiden muuttuvan useasti viimeisen vuoden aikana. On tärkeää että teet kaikkesi tämän viime hetken liiketoiminnan hyödyntämiseksi laajentamalla läsnäoloasi verkossa, kohentamalla markkinointistrategiaasi ja varmistamalla varaajien luottamus, samalla kun pyrit maksimoimaan tuottoasi. Pakettien käyttöönotto, jotka sisältävät ylimääräisiä tuotteita tai ylimääräisiä vuorokausia alennettuun hintaan, auttaa sinua korvaamaan viime hetken tarjouksiin liittyviä menetettyjä tuloja.

Tekniset innovaatiot ja trendit, joihin kannattaa kiinnittää huomiota:

Ensimmäinen yleisökysely osoitti, että ylivoimainen 62% hotellien omistajista haluaa sijoittaa vieraan kanssa viestimiseen keskittyviin teknologiainnovaatioihin. Siteminder on ottanut käyttöön Siteminder Exchange sovelluskauppa-alustan hotellien ja yhteistyökumppanien välistä yhteyttä varten. Hotel App Storeen kuuluvia sovelluksia pidettiin aiemmin tarkoitettuna vain luksuskiinteistöille, jotka halusivat tarjota jotain erityistä tai ylellistä. Nyt ne ovat avaintarve menestykseen. Yrityksesi uudelleenarvioiminen, jotta tilaa ja varoja olisi käytettävissä näille sovelluksille, on välttämätöntä hyvän asiakaskokemuksen ylläpitämiseksi, samalla kun sinun itse ei tarvitse olla fyysisesti läsnä kun näitä hyödynnetään. Nämä vieraskokemukset johtavat palaavin asiakkaisiin ja suositteluihin aikana, jolloin sekä palaavien ja uusien vieraiden määrät ovat tyypillisesti pienempiä kuin aikaisemmin.

API-rajapinnat alalla:

Siteminder-sovelluskauppa on rakennettu joukolle avoimia ohjelmointirajapintoja (API). API on termi, josta kuulimme ensimmäistä kertaa jo pitkälti yli viisi vuotta sitten, mutta pohjimmiltaan tämä sallii yhden teknisen alustan puhua toiselle ja välittää asiaankuuluvia tietoja, jolla voidaan aikaansaada tuotteiden välillä saumaton tietovirtaus, kuten esimerkiksi silloin kuin Sirvoyn asiakkaiden tiedot synkronoidaan SiteMinderin Channel Managerin kanssa. Aikaisemmin, 10-15 vuotta sitten, olemassa oli hyvin vähän vieraanvaraisuussovelluksia, eivätkä ne todellakaan tukeneet yhteyksiä toisiinsa. Nyt niitä on tuhansia ja suurin osa niistä tarjoaa standardoituja ja avoimia ohjelmointirajapintoja.

API:t ovat uskomattoman tärkeitä hyvän teknisen infrastruktuurin ja raportoinnin rakentamiseksi. Yksikään yritys ei voi tehdä kaikkea yksin. On parempi keskittää ponnistelut yhteen alueeseen, tehdä se todella hyvin, ja kun on kyse ydinosaamisensa ulkopuolella olevasta, tehdä yhteistyötä muiden toimittajien kanssa. Esimerkiksi Sirvoy tarjoaa täyden ratkaisun kiinteistön hallinnointiin ja varauksiin liittyen, mutta emme voi mitenkään kehittää ja tarjota kaikkia ratkaisuja, jotka ovat saatavilla Siteminder Exchangessa.  Haluamme avata asiakkaidemme silmät sovelluksille, joita he eivät edes tiedä tarvitsevansa!  Pelkkä ratkaisujen määrä voi olla asiakkaillemme pelottava, joten meille on todella tärkeää, että kaikki ovat tietoisia tarjolla olevista ratkaisuista eivätkä jää kehityksessä jälkeen.

Metahaku – kuinka tärkeää se on?

Metahaku, eli hakukoneet jotka näyttävät hinnat eri hotelleille, olivat toinen keskustelu aihe. 45% kyselyyn vastanneista koki, että Google oli hallitseva metasearch crowd. Mutta kuinka tärkeää metahaku on? Tunne oli, että näkyvyys mahdollisimman monella kanavalla ja alustalla on erittäin tärkeää asiakkaillemme. Verkkosivustosi tehokkuus ja sillä antamasi vaikutelma ovat kuitenkin yhtä tärkeitä. Yli 50% Sirvoyn asiakkaiden varauksista ovat suoria varauksia, ja uutta Verkkosivurakentajaamme käytetään yhä enemmän, mikä osoittaa meille, että asiakkaat ottavat digitaalisen jalanjälkensä vakavammin kuin koskaan.

Neuvoja yhteydenpitoon vieraiden kanssa

Siteminderin World Hotel Indexin mukaan lyhyet ja viime hetken varaukset muodostavat suurimman osan USA:n liiketoiminnasta.  On tärkeää arvioida uudelleen liiketoimintasi ja olla valmis menemään vastoin aikaisempia “normejasi”. Näiden viime hetken varausten saamiseksi on tärkeää laajentaa läsnäoloa verkossa niin paljon kuin mahdollista, 1) lisäämällä näkyvyyttä näiden viime hetken varausten saamiseksi, mutta myös 2) lisäämällä näkyvyyttä useammalla alustalla saadaksesi toivottavasti lisää varauksia kauemmaksi tulevaisuuteen. Pakettien ja kannustimien tarjoaminen pidempää oleskelua varten tai hinnoittelusuunnitelmat, joita sovelletaan vain tuleviin majoituksiin, voivat auttaa lisäämään tulevia varauksiasi ilman, että sinun tarvitsee tukeutua vain viime hetken varauksiin. Yrittäessäsi täyttää huoneet viime hetkellä on helppo langeta ansaan alentamalla jo alennettuja hintoja, mutta monet varaajat luottavat että juuri näin tulee käymään ja odottavat viimeiseen minuuttiin saakka hyötyäkseen näistä tarjouksista. Pysyminen vahvana hinnoittelussa ja tarjousten markkinoinnissa muiden keinojen, kuten elämysten, ylimääräisten myyntituotteiden, lisääntyneen vierasviestinnän, sosiaalisen etäisyyden tai puhtauden avulla jne., voi auttaa pitämään huoneesi täynnä ja tulovirtasi avoinna.