Nytt i februari 2021

February 15, 2021, 08:19 AM EST

Vi hoppas att du gillade nyheten om Sirvoy Webbplatsbyggare tidigare denna månad. Du kanske också har märkt att det finns en ny fin version av bokningsformuläret. Du kan prova den nya designen i “Ny bokning” genom att växla över till den nya versionen. Om bara ett par månader kommer denna nya layout att ersätta den gamla versionen, så om du har idéer och feedback är vi glada om du hör av dig!

Bättre flow i bokningsformulär och betalningar

Vi har gjort förbättringar för att minska antalet steg i bokningsprocessen. Tidigare gjorde vissa inställningskombinationer att en sida där gästerna kunde välja vilket belopp som skulle betalas visades efter att de hade gjort sina bokningsval. Detta innebar att även om det bara fanns ett alternativ så visades denna sidan och kunden behövde klicka vidare för att nå nästa steg. Detta har nu förbättrats så att gästen istället direkt leds till betalningslösningen med det belopp som ska betalas. Vi har också flyttat alla frivilliga val som en gäst kan göra till bekräftelsesidan och har sammanfört den med “visa/ändra bokning”-sidan för att ge gästen en mer komplett information om bokningen.

Betalningsinställningarna för Stripe har uppdaterats för att möjliggöra valfria betalningar. Bekräftelsesidan och granskningssidan (“visa/ändra bokning”) erbjuder nu båda frivilliga betalningar om dina inställningar tillåter det. Tidigare var det inte heller möjligt att välja bort full betalning, men en inställning för det har nu lagts till. Om du inte vill tillåta full betalning kan du nu justera det i dina betalningsinställningar.

Bokningskod kan nu gå förbi betalningskrav

Vi har lagt till en funktion så att en bokningskod kan användas för att gå förbi betalningskravet. Det här kan vara användbart om du använder en tredje part (t.ex. en resebyrå) som gör bokningar på uppdrag av dina gäster och som inte kräver betalning även om dina allmänna inställningar gör det. Det finns en ny inställning för bokningskoder som anger om betalningar ska utelämnas i bokningsflödet, och du kan välja ett av två alternativ; antingen att dölja alla frivilliga betalningsalternativ på bekräftelse- och granskningssidan eller att ge gästen möjlighet att göra en frivillig betalning. På detta sätt kan vissa kategorier av gäster och resebyråer skräddarsy sin egen anpassade process.

Google Analytics och anpassad JS händelsespårning i bokningsformuläret.

Vi har också uppdaterat Google Analytics och anpassade JS-händelser för att använda samma namn och händelser. Tack vare det förbättrade flödet i bokningsformuläret kommer gäster som tidigare, vid vissa inställningar, hamnade på betalningssidan nu att ledas till bekräftelsesidan och också aktivera händelsen booking_completed  i Google Analytics.

AirBnb och iCal kanalbokning stöder nu automatisk avbokning

För nio månader sedan släppte vi en uppdatering av vår AirBnb- och iCal-koppling för att kunna upptäcka avbokningar på iCal-leverantörens sida och meddela dig med ett e-postmeddelande. Nu tar vi nästa steg: Från och med den 1 mars kommer vi istället automatiskt avboka bokningen om den upptäcks vara avbokad på iCal-kanalen. Du kommer fortfarande att få ett e-postmeddelande som informerar dig om de bokningar som har avbokats, men ingen åtgärd behövs. På samma sätt som för andra kanaler kommer bokningarna som avbokats på detta sätt att visas på skrivbordet och under fliken “nya avbokningar” i bokningslistan. I vyn för bokningar kan du bekräfta avbokningen för att ta bort den från listan för enkel spårning.

Även om det alltid har varit viktigt att se till att ändringar av en bokning görs på kanalsidan, så har detta nu blivit ännu viktigare. Varför? Det är kanalen som hanterar en kanalbokning så alla ändringar du gör i Sirvoy kan bli överskrivna. Om du till exempel byter enheten i en iCal-bokning i Sirvoy till en enhet som inte är mappad till iCal-kanalen så tolkas detta som en avbokning och bokningen avbokas automatiskt. Om det skulle hända och bokningen fortfarande inte är avbokad på iCal-kanalen kan du använda den nya funktionen som vi släppte förra månaden för att återställa den avbokade bokningen i Sirvoy. Se den här artikeln för mer information om den funktionen och den här artikeln för all viktig information om din iCal-anslutning.