Ta hand om dig, håll ut och se möjligheterna!

December 30, 2020, 12:47 PM EST

Vid det här laget är nog alla överens om att det var omöjligt att förutse omfattningen av den globala nedstängningen. Ärren kommer att finnas kvar länge. Det är inte bara det att många har drabbats ekonomiskt, det har också varit en väldig påfrestning för den mentala hälsan, inte minst för alla oss inom besöksnäringen. Vi är alla olika och omständigheterna varierar men nu är inte tid att fokusera på vad som varit, nu är tiden att höja blicken och se framåt, tänka kreativt, okonventionellt och se sig själv vandra ut ur krisen. Det kan kännas provocerande när någon uppmanar oss att fokusera på tillväxt och möjligheter just när vi är hårt pressade, men just de entreprenörsegenskaper som en gång drev oss att starta våra verksamheter är fortfarande lika viktiga! Övertygelsen och beslutsamheten, passionen, glädjen och inspirationen bakom din vision och förmågan att få med dig andra, att lösa problem och ditt driv – alla dessa förmågor är den starka kraft som leder framåt.

Den stora osäkerheten har varit den största utmaningen för många företagare. Kan man verkligen känna sig kreativ och drivande under sådana förhållanden? Jag deltog nyligen i en föreläsning av Dr Anita Sands, som under flera år studerat dynamiken i högpresterande team – hur de presterar under press och överträffar förväntningarna.

Hon kokade ner resultatet till fyra grundläggande delar.

  • Närvaro
  • Tillhörighet
  • Nyfikenhet
  • Driv

Närvaro: Närvaro innefattar förståelse av både sig själv och sin omgivningen En kris skakar om. Vi kan fråga oss själva, hur hittade den här krisen mig? Vilka positiva saker kan komma ut av det här? Vilka är utmaningarna? Vilka är just mina värdefulla förmågor i den här situationen? Vad kan jag bidra med? Genom att reflektera över oss själva kan vi aktivt bestämma hur vi bidrar bäst och inte bara reagera utan eftertanke. Beroende på situationen förstår vi också att det ställs olika krav på oss. Vi förstår också att vi först måste sätta på vår egen syrgasmask.

Nyfikenhet är en superkraft … den sätter fokus på möjligheterna inte på problemen.

Tillhörighet: En kris synliggör vad som behöver prioriteras. Utan känslan av ett sammanhang, driver man lätt iväg. Våra anställda kommer ställa sig frågan “vad håller mig kvar här?”. Vi måste bygga upp en känsla av acceptans – inte bara att vara en del i teamet – och förtroende, så att alla anställda känner sig värdefulla och respekterade. Den här sortens tillhörighet kan beskrivas som att veta varför vi alla hör ihop. Att alla har målet och syftet klart för sig och att alla vet vad som gäller. Det är bränslet för gott samarbete. När dina anställda inte kan tänka sig att vara någon annanstans, då har du lyckats väl.

Nyfikenhet: Nyfikenhet är en stor tillgång! Det är en av två saker som kan få oss ur känslor av panik eller handlingsförlamning. För den som är nyfiken är förändring något positivt. Vi kan fråga oss själva:  “Vilka är de saker jag kan göra nu, som jag annars inte skulle ha gjort?” Nyfikenhet är en superkraft … den sätter fokus på möjligheterna inte på problemen.

Driv: I högpresterande team finns det saker som man inte ber om ursäkt för – behovet av vila är en av dem. Eftersom vila och återhämtning är så avgörande så blir effektiv arbetsfördelning ännu viktigare. När energin redan är låg vill vi inte involvera alla om de inte behöver vara med. Vi tillåter våra team att återhämta sig och göra vad som krävs för att hitta jämvikt igen. Vi är uppmärksamma på vad andra har gått igenom och frågar dem vad de behöver för att må bra.  

Spanska sjukan orsakade stor förödelse under 1918-1921. Men 1920-talet visade sig vara den mest innovativa eran i modern historia. När vi människor står inför ett verkligt hot, svarar vi med en enorm handlingskraft. Vi har alla utan tvekan lärt oss mycket om vår verksamhet i år. Jag har pratat med ägare av stora hotell som har breddat sin verksamhet och börjat erbjuda “lyxig takeaway” och skapat en helt ny inkomstkälla till verksamheten. Hotellägare som har bestämt att hålla ett avstånd på 2 meter mellan borden i sin restaurang eftersom de tycker att det ger en bättre middagsupplevelse. Hotell som har förändrat tjänster som inte är kopplade till uthyrning eftersom de har insett att det inte finns någon vinst i att servera te eller erbjuda soppa. Hotell som har märkt att det ligger mer vinst i att sluta erbjuda kortare vistelser än 2 nätter och att det ger gästerna chansen att verkligen njuta av sin vistelse. Det har också gett vissa hotellägare chansen att fråga sig: “Hur blir vi ett bättre hotell?”. Det har funnits möjlighet till kompetensutveckling, något som kanske tidigare nedprioriterats. Det råder ingen tvekan om att den nuvarande situationen kommer att ta slut. Låt oss göra förändringar som leder till framgång och leda verksamheten med hopp och optimism.