Hold deg frisk, trygg og smart!

December 30, 2020, 12:47 PM EST

Vi kan trygt si at ingen kunne ha sett for seg konsekvensene denne pandemien har hatt på verdensøkonomien. Ettervirkningene vil vare lenge. Det er klart at det har vært store påkjenninger, spesielt på de av oss i hotell- og reiselivsbransjen, ikke bare økonomisk men også mentalt. Opplevelsen har vært forskjellig fra person til person. Men i stedet for å fokusere på det vi har mistet, er det på tide å se framover. Utholdenhet og innsats vil hjelpe oss å komme gjennom. Vi kan tillate oss selv å tenke kreativt og annerledes for å komme oss gjennom denne krisen. Det kan være frustrerende å høre at man bør fokusere på vekst og muligheter når bare det å holde det gående føles vanskelig. Men det viktig å bevare gründerfølelsen! Troen, positiviteten, besluttsomheten, lidenskapen, inspirasjonen bak din visjon, evnen til å få folk med deg, problemløsningen og drivkraften – alle disse egenskapene sammen med det som er spesielt med din virksomhet, vil hjelpe deg langt på vei i denne tiden med usikkerhet.

Det som har vært mest utfordrende for mange bedriftseiere i år, har vært usikkerheten. Hvordan kan vi trives under disse forholdene? Jeg høre nylig et foredrag av Dr Anita Sands, som i flere år har studert anatomien til team med høy ytelse – om hvordan de presterer under press og overgår forventninger.

Hun forenklet det til ABCD-modellen (på engelsk):

  • Bevissthet (Awareness)
  • Tilhørighet (Belonging)
  • Nysgjerrighet (Curiosity)
  • Motivasjon (Drive)

A Bevissthet: Bevissthet dreiser seg både om det å være selvbevisst og situasjonsbevisst. Vanskelige situasjoner får ofte fram ulikheter. Spør deg selv, hvordan traff denne krisen meg? Hva styrker meg? Hva sliter meg ut? Hva er det som virkelig betyr noe for meg? Vi kan tenke på hva vi har å bidra med. Ved å se på oss selv kan vi finne ut hvordan vi ønsker å svare, istedenfor bare å reagere. Forskjellige situasjoner stiller forskjellige krav.  Vi forstår også at vi må ta på vår egen oksygenmaske først.

Nysgjerrighet er en superkraft… den hjelper oss til å holde ut fordi vi fokuserer på alt vi kan oppnå istedenfor det vi kan tape.

B Tilhørighet: En krise får fram prioriteringer. Hvis du ikke har en følelse av tilhørighet, vil du drive bort. Dine ansatte stiller seg kanskje spørsmålet: “Hva holder meg her?”. Vi må skape en følelse av å være akseptert og godkjent, ikke bare det å være i et team. Det må være tillit i organisasjonen slik at alle ansatte føler seg verdsatt. Funksjonell tilhørighet kan beskrives som det å vite hvorfor alle hører sammen. Det er veldig viktig å ha klare mål og et felles perspektiv. Det er drivstoff for fellestanken. Du har oppnådd tilhørighet når dine ansatte ikke kan forestille seg å være noe annet sted.

C Nysgjerrighet: Nysgjerrighet er en superkraft! Det er en av to ting som virkelig er inspirerende. Nysgjerrighet skjermer oss fra å bli overveldet av frykt eller sorg. Det gjør at du får et nytt syn på endringer. Vi kan spørre: «Hva fikk jeg til som jeg ikke ville gjort ellers?» Nysgjerrighet hjelper oss til å holde ut og fokusere på alt vi kan oppnå istedenfor det vi kan tape.

D Motivasjon: Team med høy ytelse setter visse ting høyt – behovet for hvile er en av dem. Viktigheten av hvile, restitusjon og pusterom gjør at du må være nådeløs i hvor effektivt du fordeler tid og ressurser. Vi må alle være mye mer bevisst på hvordan vi bruker tid og hvorfor. Når energien allerede er lav, vil vi ikke involvere alle hvis det ikke trengs. Vi lar teamene komme seg og gjøre det som trengs for å finne balansen. Vi legger merke til hva folk går gjennom og spør dem hva de trenger for å komme seg igjen. Deretter orienterer du dem og tilbyr støtte, og setter dem i gang med tanke på det nye året.

Spanskesyken forårsaket mye ødeleggelser i løpet av 1918-1921. Men 1920-årene viste seg å være den mest innovative epoken i moderne historie. Når mennesker står overfor en reell trussel, reagerer vi med utrolig gründerkraft. Vi har uten tvil alle lært mye om virksomheten vår i år. Jeg har snakket med større hotelleiere som har utvidet og begynt å tilby «spis hjemme-sett» og på den måten skapt en helt ny inntektsstrøm for virksomheten. Hotelleiere som har bestemt seg for å beholde avstanden på 2 meter mellom bordene i restauranten sin fordi de synes det gir en bedre matopplevelse. Hoteller som har gjort endringer i tjenestene de tilbyr i tillegg til overnatting, fordi de har innsett at det ikke er fortjeneste i skåler med suppe eller kopper med te. Hoteller som har bestemt seg for å sette opp et minimum på 2 netter fordi de synes det gjør deres inntekter og utgifter mer oversiktlig og fordi det gir gjestene sjansen til å virkelig glede seg over oppholdet. Det har også gitt noen hotelleiere sjansen til å spørre seg selv «hvordan blir vi en bedre bedrift?». Det har gitt mulighet for kompetanseheving og opplæring som kanskje alltid var nedprioritert før. Det er ingen tvil om at denne situasjonen vil ta slutt, så la oss bestemme oss for å gjøre endringer som gjør oss kjent som en flott bedrift med fokus på håp og optimisme.