Nytt i december 2020

December 24, 2020, 07:31 PM EST

Vi vill gärna berätta om ett par uppdateringar i Sirvoy som ger dig ännu bättre överblick över betalningar.

Tydlig och enhetlig färgsättning i betalningsinformationen

För att snabbt se betalningsstatusen för en bokning har vi lagt till enhetliga färgikoner, varje färg representerar en viss status för varje bokning:

  • Grå – ej fakturerad
  • Röd – delvis fakturerad
  • Grön – helt fakturerad
  • Gul – överfakturerad

Fördelen? Tack vare färgikonerna och de färgade beloppen i kolumnerna “Fakturerad” respektive “Betalt”, kan du omedelbart se den ekonomiska statusen för varje bokning. När du tittar på en enskild bokning kommer du även där att se samma färgikon i det vänstra bokningsinformationsfönstret. Beloppet “Att betala” och färgen återspeglar betalningsstatus för bokningen eller fakturan, vilket gör det lättare för dig att övervaka och hantera.

Förbättringar i linje med detta har också skett för skapade fakturor. Betalningsinformationen för fakturor som hittas under fältet “Betalning” när man tittar på enskilda bokningar har också förbättrats. Det ger dig bättre överblick över statusen och vidare hantering.

Borttagning av en fakturarelaterad inställning

Som vi meddelat i ett e-postmeddelande till berörda kunder, så har denna uppdatering gjort att en funktion i inställningarna för fakturering i Sirvoy förlorat sitt syfte. Tidigare var det möjligt att ställa in en bokning så att den skulle betraktas som betald så snart en faktura skapades. Nu när all fakturastatus alltid kommer att visas är denna tidigare inställning föråldrad och har därför nyligen tagits bort.

Den lokala betalningsmetoden iDEAL är tillgänglig via Stripe för alla Sirvoy-kunder med EUR-valuta

iDeal är en nederländsk betalningsmetod som tidigare endast var tillgänglig för Sirvoy-kunder i Nederländerna. Men från och med nu kan den även aktiveras utanför Nederländerna om du använder Stripe och har valutan för dina priser inställd på EUR. Vad betyder det för dig? Om den är aktiverad kommer gästerna att ha iDEAL som en av de tillgängliga betalningslösningarna i ditt bokningsformulär och en betalare från Nederländerna kommer säkert uppleva betalningsprocessen ännu bekvämare och säkrare med en lösning som han eller hon känner till. iDEAL kostar inget extra.