Livet efter lockdown; Hur hotell förbereder sig för att öppna igen efter covid-19

June 26, 2020, 08:53 PM EDT

I takt med att många länder anger datum för när hotell åter får slå upp sina dörrar arbetar hotellägare intensivt för att göra förändringar och förbättringar i linje med gällande rekommendationer. Vi bestämde oss för att titta närmare på några av dessa riktlinjer för att se hur olika länder förbereder sig för att hålla sina hotell säkra och deras gästar trygga. 

I USA har man lagt stort fokus på att testa och undersöka både personal och gäster. Ett dokument som tagits fram av US Travel innehåller följande anvisningar: 

 • Anställda ska inte besöka arbetsplatsen för att meddela att de är sjuka och bör isolera sig om de visar symtom.
 • Hotell ska ha tydlig information om vanliga symptom och uppmana alla som inte är friska att stanna hemma istället för att resa. 
 • En tydlig åtgärdsplan i linje med CDC:s riktlinjer ska upprättas och strikt följas om en anställd eller gäst testas positivt. 

EU har skrivit ett policydokument med en rad riktlinjer som rör hälsofrågor för hotell och andra boende. De vägledande principerna och råden innebär bl.a. att:

 • Personalen ska känna till vanliga symtom och ha grundläggande kunskap om både förebyggande och kontrollerande åtgärder.
 • Där det är möjligt ska personalen arbeta hemifrån, och när det inte går ska arbetet utföras med minimal fysisk kontakt.  
 • När det gäller rutiner kring gästers ankomst, vistelse och avresa ska man följa råden från lokala folkhälsomyndigheter. 
 •  I gemensamma utrymmen där gäster ofta samlas ska det vara möjligt att hålla fysisk distans. 
 • Det ska finna en genomtänkt plan kring rengöring och hygien som kommuniceras ut till både gäster och personal.  

Alla vill känna sig trygga och säkra så länge den här situationen fortsätter.

Så hur kommer de här riktlinjerna att påverka den dagliga driften av ett hotell. Vår slutsats är att hotellbranschen troligen kommer att förändras på följande sätt:

 • Det ser ut som om covid-19 kommer att påskynda övergången från kontant till digital betalning. Det kommer sannolikt bli vanligare att betalning sker innan ankomst, kompletterat med generösa avbokningsregler. 
 • Man kan tänka sig en mer avskalad incheckningsprocess utan varken portier eller piccolo och med en diskret incheckningspersonal. Incheckningen blir kontaktlös och för att hinna med en noggrann städning kan incheckningstiden bli framflyttad.  
 • Kontroll av kroppstemperaturen kommer att bli vanligare, likaså användning av masker, handdesinfektion och handskar i offentliga utrymmen, för att ge gästerna extra trygghet. 
 • Den gemensamma frukostbuffén kommer att vara sällsynt. Istället kommer många gäster att förbeställa kvällen innan och troligtvis kommer många välja att äta på sitt rum. 
 • Där det är möjligt kommer uteserveringar användas i större utsträckning och även aktiviteter för barnen kommer att hållas utomhus.  
 • Samtidigt som en del hotell väljer att ha spa-avdelningar avstängda under hela pandemin kommer andra hotell att ha verksamheten öppen. För att behålla sociala distansering kan gäster behöva boka tid i förväg. Simbassänger kommer troligen ordnas så att man följer ett enkelriktat system.  

Lösningarna kanske inte alltid är perfekta men dina gäster kommer att lägga märke till dina ansträngningar. Alla vill känna sig trygga och säkra så länge den här situationen fortsätter. Det kommer att krävas hårt arbete, men inget är viktigare än att vinna gästernas förtroende.