Hur man överlever Corona-pandemin i hotellbranschen

March 25, 2020, 05:36 PM EDT

Varenda hotellägare i hela världen talar om coronaviruset. Även de som ännu inte upplever de fulla konsekvenserna av vad som förutspås bli en av de största kriserna i vår tid. Detta handlar inte om en liten storm i ett vattenglas, och hotellägare gör klokt i att börja förbereda och undersöka sina alternativ medan det fortfarande finns tid.

Vad handlar det om

Regeringar världen över vidtar mycket kraftfulla åtgärder för att kontrollera spridningen av coronaviruset. Gränser stängs, verksamheter begränsas och flygningar ställs in. I vissa fall har dessa restriktioner införts så plötsligt att flygplan har varit tvungna att vända mitt under en flygning och återvända därifrån de kom.

Effekten har blivit att besöksnäringen har kollapsat. Reseförbud leder till att hotell översvämmas av avbokningar och samtidigt gör andra åtgärder att företagsbokningar nästan upphör helt. Restaurang- och konferensbokningar är bland de värst drabbade. Vissa hotell rapporterar avbokningar på upp till 80%.

Vidta åtgärder och planera framåt

Ja, det är skrämmande, men få inte panik! Det finns alltid saker du kan göra för att minimera skadan och förbereda din verksamhet för en kommande uppgången. Här följer några av dessa:

Nu är det ett bra tillfälle att noggrant se över sina driftskostnader…

  • Statligt stöd. Ta reda på vilka möjligheter till finansiering som finns i din region. Många länder erbjuder stödåtgärder som hjälper dig att överleva på kort sikt. Dessa kan vara i form av lån, lönesubventioner eller skattelättnader. Många länder talar om att tillfälligt sänka eller ta bort turistskatten tills branschen återhämtar sig.
  • Försäkring. Se över vad dina försäkringar ger dig för möjligheter när det gäller avbrott i verksamheten. I vissa försäkringsupplägg kan man teckna tillägg som täcker olika typer av störningar. För att få ersättning för Covid-19 så måste er försäkring täcka smittsamma sjukdomsutbrott (communicable disease outbreaks). Fråga ditt försäkringsbolag om ni omfattas av en sådan försäkring
  • Lägre omkostnader. Det är viktigt att försöka minska utgifterna så snart som möjligt och samtidigt  leta efter nya intäktsmöjligheter. En finare restaurang i USA har tillfälligt stängt och återuppfunnit sig själva som en Drive-through restaurang. Nya idéer kan födas ur svårigheter.  När det är möjligt, tala med leverantörer om en senareläggning av betalningar. Nu är det ett bra tillfälle att noggrant se över sina driftskostnader. Har du funderat på att byta till billigare leverantörer men inte kommit dig för det? Använd eventuell frigjord tid till att titta på hur du kan minimera utgifter och effektivisera verksamheten.
  • Kommunicera med dina gäster. Agera för att gäster som har bokat ska känna sig trygga. Det är viktigt att låta dem veta att du bryr dig om dem genom att skicka sms eller e-post. Kanske kan du även ta kontakt via telefon. Gör de trygga genom att förklara vilka åtgärder som vidtagits när det gäller hygien, luftkvalitet etc. Undersökningar har visat att sänkta priser inte alltid är det mest effektiva sättet att få fler bokningar i situationer som denna. Erbjud istället återbetalning om de avbokar sin resa. Ange villkoren och hur man går tillväga på ett tydligt sätt, så att de känner sig trygga.
  • Ha en positiv inställning. Turistnäringen är en motståndskraftig och uthållig bransch och det är bra att påminna sig om att denna avmattning inte kommer att vara för evigt. Även om det är bra att vara beredd på de svårigheter som väntar, så det är också viktigt att tänka smart och nu planera för en lyckad återhämtning. Vi förstår att detta är tumultartade tider, och vi önskar er alla väl under de kommande veckorna och månaderna.