Ny regel som påverkar kortbetalningar för europeiska kortinnehavare

August 01, 2019, 09:58 AM EDT

Nya regler som träder i kraft den 14 september 2019 kommer att kräva ändringar i hur era europeiska gäster autentiserar onlinebetalningar. Kortbetalningar kräver “Strong Customer Authentication” (SCA), vilket står för “stark kundautentisering”, för att uppfylla kraven. Transaktioner som inte följer de nya riktlinjerna för verifiering kan avvisas av era kunders banker.

Denna ändring kommer inte påverka onlinebetalningar som initieras av gästerna själva (gästerna kan sedan verifiera dem som en del av betalningsflödet). Men det kommer att påverka betalningar som debiteras på kort som ni fått via bokningskanaler eller har lagrat i Stripe eller Sirvoy-valvet för att användas senare. Om en offline-betalning avvisas kan ni behöva begära att gästen uppdaterar sin kortinformation eller gör en online-betalning via bokningsformulärets funktion “visa/ändra bokning”.

Vi arbetar med att optimera tillgängliga betalningsalternativ i Sirvoy för att förbereda för de kommande ändringarna. Under tiden finns mer information om SCA här: https://stripe.com/guides/strong-customer-authentication.