Nytt för maj 2019

June 24, 2019, 12:53 PM EDT

Vi är väldigt glada att återigen få nämna några av de senaste uppdateringarna i systemet. Vi är säkra på att ni, våra partners, kommer att dra nytta av dessa och att de kommer att underlätta och bidra till er användning av Sirvoy.

Kontoladdningssida och integration med Stripe

  • Som ni kanske redan har märkt har kontoladdningssidan för att fylla på ert Sirvoy-konto förbättrats. Det nya reglaget gör det möjligt för er att välja mer fritt vilket belopp ni vill fylla på kontot med. När ni betalar för ett år eller mer läggs en bonus till och ökar i förhållande till hur stort beloppet är.
  • Betalningssidan har ändrats på grund av våra ansträngningar att följa reglerna för SCA (Strong Customer Authentication) som träder i kraft från september 2019 i EU. Ni vidarebefordras till Stripes betalningssida när ni ska betala för ert Sirvoy-konto. I samband med detta har ett nytt Stripe API implementerats för den sidan. Utvecklingsarbetet är också färdigt för att kunna släppa samma lösning för Stripe i bokningsformuläret som inom Sirvoy. Detta kommer att se till att alla som använder Stripes betalningslösning i Sirvoy kan hantera insamling av kreditkortsupppgifter och betalningar på ett sätt som överensstämmer med denna nya lag.
  • Integrationen av Stripe, som är den mest välintegrerade och flexibla betalningslösningen i Sirvoy, har alltså blivit ännu bättre! Sidan “Debitera kort” i en bokning innehåller ännu mer information om kortet/korten som läggs till i bokningen som kortinnehavarens namn, kortets ursprungsland, typ av kort (betal/kredit/förbetalt) och det datum då det lades till i bokningen. På informationssidan för en bokning står också de fyra sista siffrorna i det eller de kort som har debiterats. Detta kommer att hjälpa er i den viktiga hanteringen av betalningar för bokningarna, speciellt om flera kort läggs till i bokningen eller om det finns någon återbetalning som ska göras.

Andra uppdateringar

  • Sidan för en bokning med flera olika rum har förbättrats och inkluderar nu bokningsdatum och eventuella namn på gäster som lagts till i rummen. Lägger man till dessa detaljer kan man snabbt och säkert hantera gruppbokningar som man senare vill dela upp.
  • Tidigare var det nödvändigt att anonymisera bokningar individuellt men nu går det att göra det med flera samtidigt. Detta förenklar ert arbetsflöde när ni hanterar lagarna kring dataskydd (t.ex. den europeiska GDPR-förordningen).
  • En ny platshållarkod har lagts till som tillåter er att inkludera bokningsinformation utan priser när ni kommunicerar med era gäster via e-post och sms. Detta är användbart när bokningsvärdet som skickas från kanalen exkluderar provisionen och därför inte matchar det pris som betalas av gästen.