James Bishop om den banebrytende SiteMinder Exchange

March 26, 2019, 09:45 AM EDT

La oss starte med å si takk for at du gjør dette intervjuet med Sirvoy. Vi er sikre på at flertallet av våre lesere er kjent med SiteMinder, men kanskje du kan fortelle oss litt om deg selv og hva jobben innebærer?

Jeg startet min karriere for 20 år siden på hoteller, jeg elsker bransjen og vil alltid være takknemlig for den fantastiske introduksjonen til fremragende service som jeg fikk i løpet av min tid trening på hoteller i Storbritannia. Jeg har likevel alltid hatt en lidenskap for teknologi, så når en mulighet dukket opp for å jobbe innenfor dette feltet, samtidig som det var i hotellbransjen, gikk jeg for det. Siden da har jeg jobbet med forskjellige hotellsystemer med ulike PMS-, EPOS-, CRM- og CRS-løsninger. Det er en perfekt blanding for meg.

Jeg har vært med i den banebrytende innovasjonen som SiteMinder står for siden 2012 og har tilbrakt de siste sju årene med å bringe hotelleiere nærmere sine gjester gjennom teknologi. Min rolle i dag er å jobbe med teknologipartnere innen hotellbransjen på globalt nivå for å øke etterspørselen etter hoteller og for å forbedre systemene for tilkoblinger i bransjen i større grad.

Hvor mange hoteller er for tiden tilknyttet SiteMinder globalt?

Flere enn 30 000.

Hva var målet med SiteMinder Exchange og hva slags utbredelse har du sett siden lanseringen i juni?

Vi lanserte SiteMinder Exchange for å adressere en av de største barrierene til innovasjon innen hotell-teknologi, som er tilkoblinger. SiteMinder Exchange er en kraftig og enkel løsning som fjerner tilkoblingsproblemene i hotellstyringssystemer (PMS) som Sirvoy og andre hotellprogrammer overalt, og vi har vært ganske overveldet over den responsen og den støtten vi har mottatt fra både teknologipartnere og hotelleiere. Responsen har tydelig vist hvor viktig dette er.

Fra et par dusin i juni, har SiteMinder Exchange nå tiltrukket seg mer enn 100 PMS og hotellprogrammer – alt fra CRM-systemer som Guestfolio og Revinate, til mersalgsverktøy som Oaky, styringssystemer som Pace, og feedback plattformer som TrustYou – og mange flere er under utvikling.

Andre selskaper skaper knutepunkt eller markedsplasser for å integrere ulike tjenester som kreves av hotellbransjen. På hvilken måte er SiteMinder Exchange annerledes?

Hotellsystemer betaler ingenting for å bli integrerert. I stedet abonnerer de, til en lav månedlig avgift, for hver hotelleiendom som velger å ha løsningen koblet til deres PMS. Løsningen er gratis for PMS’er og hoteller, noe som er viktig i en bransje som tradisjonelt har vært sen med å ta i bruk ny teknologi på grunn av frykt for risiko, eller ganske enkelt endring.

I tillegg har tilkoblinger alltid vært i hjertet av det vi gjør i SiteMinder, enten det har vært å koble hoteller til onlineverdenen og til deres gjester, eller å koble leverandører av hotellteknologi til hoteller og til hverandre. Vår rolle er sentral i hele økosystemet. Så når vi ser på SiteMinder Exchange, er vi heldige som kan utnytte de eksisterende relasjonene vi har med over 250 PMS over hele verden, og de erfaringene vi har fått gjennom mange års utvikling av praktiske løsninger som gjør det lettere å bygge punkt-til-punkt-tilkoblinger. Det er denne posisjonen som til slutt setter oss i en særstilling og som er vanskelig for andre å gjenskape.

Hvilke effekter tror du SiteMinder Exchange vil ha i hotellbransjen på lang sikt?

Først og fremst har SiteMinder Exchange bidratt til å bryte ned integrasjonsbarrieren for skapere av hotellteknologi. Ved å gjøre dette, er vi alle i bransjen kommet ett skritt nærmere å nå vår felles visjon, som er å hjelpe hotelleiere å få tilgang til de integrasjonsmulighetene og den innsikt de trenger for å lykkes med sin hotellvirksomhet.

Hva er SiteMinders motto?

Vi eksisterer for å frigjøre potensialet til hvert hotell.

…SiteMinder Exchange har brutt ned integrasjonsbarrieren for skaperne av hotellteknologi.

Hvor ser du hotellbransjen om fem år?

I de neste fem årene forventer jeg å se en fortsatt fremvekst av nye aktører som vil forsøke å forstyrre status quo i toppen av online bookingverden. Og jeg forventer, eller snarere håper, at disse forsøkene vil bidra til at hoteller vil kunne redusere sine kostnader for anskaffelse av gjester etter hvert som konkurransen i dette markedet øker.

Jeg regner med at vi får se en enda større vekt på den erfaringen og personliggjøringen en gjest opplever, spesielt ved forhåndsbooking og ved innsjekking, og med det, flere og flere verktøy som hoteller vil kunne bruke for å maksimalisere sitt potensiale og sin konkurranseevne i kampen om gjester tidligere i prosessen.

Kategoriseringen av leverandører innen hotellteknologi vil bli stadig mer uklar, som den har vært i en tid nå, med hotelleieres tilgang til flere programmer som gir helhetlige løsninger på én enkelt plattform. Fokuset på data vil bare vokse fra nå av, spesielt konsolidering av data fra alle kontaktpunkter til én enkelt database, for å gi hotelleiere muligheten til å bryte ned og forstå deres data på måter som ikke var mulig tidligere.

Det er endringer, trusler og innovasjon som skjer i hele reiselivsbransjen som jeg mistenker vil ta litt mer tid til før de har en innvirkning. Så, jeg ser frem til de neste fem årene med de mulighetene og utfordringene som dette vil gi oss alle i denne bransjen.

Som en fullt integrert SiteMinder Premium partner, kan Sirvoy hjelpe hotelleiere overalt å bedre distribusjonen av sine rom og øke sine inntekter.