Uppdaterade användarvillkor

May 18, 2018, 06:58 AM EDT

Sirvoy har nyligen uppdateras sina användarvillkor och de uppdaterade villkoren hittas här. Dessa förändringar speglar den nya lagstiftningen som träder i kraft i maj 2018 i och med genomförandet av GDPR. Vi är övertygade om att dessa ändringar kommer att försäkra våra kunder om att Sirvoy fortsätter att följa bästa praxis och att våra kunders integritet och säkerhet fortfarande är av största vikt för oss. Genom att fortsätta använda Sirvoys programvara accepterar du automatiskt de uppdaterade användarvillkoren. Vårt supportteam kommer att erbjuda er hjälp under tiden fram till GDPR börjar gälla och svarar på eventuella frågor som ni kan ha.