Sirvoy säkerhetsuppdatering

May 02, 2018, 05:33 PM EDT

Vad är det?

Sirvoy har genomgått en omfattande säkerhetsöversyn denna månad vilket garanterar bättre granskning av inloggningar och förstärkt systemsäkerhet.

Dessa uppdateringar innebär att information inte bara kommer att lagras  utan ger också användarna ett verktyg för att upptäcka potentiellt misstänkt aktivitet på kontot.

Varför är det nödvändigt?

Vi utarbetar ständigt nya sätt att hålla Sirvoys användarinformation säker och vi rekommenderar alla våra kunder att vara lika vaksamma. Eftersom hackare fortsätter att skapa nya oärliga sätt att infiltrera systemens säkerhetsåtgärder är det viktigt att vi utvecklas ännu snabbare för att effektivt skydda mot datatjuvar. Dessa åtgärder kommer att bidra till att er och era gästers information fortsätter att vara säkra.

Hur kommer det att förbättra säkerheten?

Den nya säkerhetsloggen visas både på sidan för användarprofilen  (Användarikon->Användarprofil) och på Inställningar->Användarkonton. Sidan för användarprofilen visar en logg över alla händelser som rör själva användaren, till exempel inloggningar och ändringar i profilen. Loggen för användarkonton visar alla händelser på Sirvoykontot, till exempel vilken användare som loggat in och när.

Den andra förändringen som gjordes var att förstärka vår säkerhet, det vill säga hur vi lagrar lösenord och hur arbetsflödet för inloggningar och återställning av lösenord hanteras. Här är några av nyheterna:

  • Lösenord upphör att gälla efter ett år och måste då ändras. Ni kommer att varnas efter att ni loggat in om ni behöver ändra ert lösenord. Om ni inte ändrar det inom en 2-veckors period måste ni återställa ert användarkonto.
  • Ert användarkonto kan låsas om ni (eller en angripare) försöker logga in med fel lösenord för många gånger.
  • Vi har också förbättrat hur vi lagrar lösenorden med starkare kryptering.

Hos Sirvoy tar vi er säkerhet på högsta allvar. Vi hoppas att de här nya verktygen kommer att hjälpa er och också ge tryggheten att era data är ännu säkrare.