Håll dig skyddad i molnet

August 19, 2017, 11:16 PM EDT

Dataintegritet och hur det påverkar din verksamhet

Den globala cyberattacken i juni 2017, som främst drabbade stora organisationer i Europa, är en av de största attackerna med utpressningsvirus någonsin. Den hotade millioner människors personliga och ekonomiska data. Eftersom denna sortens säkerhetsintrång både blir allvarligare och sker allt oftare kommer utan tvekan konsumenternas förtroende att påverkas. Många känner oro och undrar hur säkra kunduppgifterna egentligen är.

På grund av hanteringen av känslig information såsom gästadresser, telefonnummer, e-postmeddelanden och kortuppgifter, så är dataskydd ett av de största problemen i hotellbranschen. Både för gäster och hotellägare.  En studie som förra året genomfördes av National Cyber Security Alliance (NCSA) visade att 89% av de tillfrågade undviker företag som inte inger förtroende när det gäller skydd av privat data.

Varför är dataskydd så viktigt?

Självklart ska konsumenter ha rätt till integritet och därför finns det lagar som styr hur personuppgifter hanteras, överförs och lagras. Dataintegritet handlar i grund och botten om hur information skyddas, så att ingen annan kan komma åt gästens personuppgifter eller stjäla dess identitet.

Som vi redan nämnt har de flesta konsumenter idag en ökad medvetenhet om att den här informationen är känslig och de gör aktiva val för att skydda den. Hotell som inte upprätthåller en hög säkerhet, riskerar att drabbas av dåligt rykte. Nyligen presenterade Washington Post en händelse där ett av Las Vegas mest kända hotell, The Bellagio, drabbades av ett säkerhetsavbrott. Det resulterade i att två av deras gäster fick sina kortnummer stulna. Det faktum att denna händelse skapade rubriker i The Washington Post är talande. Glöm aldrig. Ingenting är viktigare än nöjda gäster. Ett sätt att lyckas med det, att hålla deras person uppgifter så säkra som möjligt.

Hotellets roll i att skydda kunduppgifter

Hotellbranschen är särskilt utsatt för intrång i datasäkerheten. Trustwaves globala säkerhetsrapport 2016 visade att när det gällde den sortens incidenter, så stod hotellbranschen för det näst största antalet. Detta beror på faktorer som att resenärer lätt distraheras, den enorma mängden resedata som hotell samlar in, den stora användningen av kort och branschens höga personalomsättning. 

Hotellägare kan skydda sig själva och sina gäster inom några få viktiga områden:

  • Kännedom om och skydd av den lagrade informationen. Det är avgörande att känna till vilken information som lagras, var den lagras, vem som har tillgång till den och naturligtvis se till att den förvaras på ett säkert sätt. Viss information ska aldrig förvaras som en papperskopia och om poster sparas för dokumentation så bör känsligare information som kortnummer systematiskt raderas.
  • Se till att en manual för datasäkerhet finns tillgänglig och att ny personal utbildas för att säkerställa att alla följer samma rutiner.
  • Säkerhetskopiera data till en hårddisk, i molnet eller spara information på ett USB minne eller en lokal server.
  • Använd brandväggar och skräppostfilter.

Hur Sirvoy hjälper hotellägare att lagra data på ett säkert sätt

Sirvoy är ett av få hotellbokningssystem på marknaden idag som är PCI DSS-kompatibelt och anstränger sig hårt för att alltid upprätthålla den allra striktaste säkerhetsstandarden. Information hålls samtidigt på dubbla servrar för att garantera att data alltid skyddas och SSL (Secure Sockets Layer) skyddar all kommunikation. Allt för att ge hotellägare sinnesfrid och en sak mindre att oroa sig för!